Den fina höste gör att vi kan fortsätta gjuta. Senast en skrapgång där korna står och äter (och skiter) som vi sedan skrapar ren och använder som gödsling på åkrarna.