Äntligen är vi med flygtyg. Innan vi köpte Börstorp påbörjade Björn en helikopterutbildning och nu har vi köpt en begagnad R44 från Norge. Eftersom vi har så lite att göra (!) fraktade vi själva hem den till Sverige. I tullen frågade de om den var tillverkad i Norge men insåg att en dylik maskin skulle bli omöjlig att sälja. Än mindre flyga.

flygflottan flyger_skaraborg