Äntligen! Efter mycket arbete har vi förutom KRAV-ekologiska och Naturbetescertifierade nu också blivit Klimatcertifierade som första nötköttsproducent i Europa. Vårt kött har dessutom en fantastisk kvalitet så nu kan du köpa kött med absolut rent samvete.

Vi är enda gården i Europa som är KRAV-, naturbetes- och klimatcertifierad.