2011-09-02

I Sverige skjuter vi 100 000 älgar varje år och 5 – 10 000 kör vi på med våra bilar. Två av dessa skedde med två dagars mellanrum på väg 26 genom våra ägor. Den ena kutade över till grannen men den andra låg kvar och kunde så småning om tas om hand. En annan granne, Dan, som är hängiven jägare, hjälpte till att ta ur kroppen. Detta gjordes till våra anställdas stora förskräckelse inne i verkstaden.