Många använder lite slarvigt prefixet ”kanon-” framför sina adjektiv, typ kanonkul. Ibland även ensamt för att beskriva någonting väldigt bra, typ ”vädret var kanon”. Ordet kanon står alltså för någonting positivt trots att det i grunden är ett krigsredskap. Kanske för att man sedan urminnes tider skjuter salut vid festliga tillfällen eller för att hedra något. Inte desto mindre är kanonen ett vapen som kräver utbildning att handha.

Så på Linus inrådan och organisation har vi nu, här på slottet, genomgått en grundläggande kurs i handhavande av mynningsladdade kanoner och instruktion i muskötladdning. Givetvis en hel del praktiskt skjutande också.

Tanken är väl att köpa två kanoner och använda dessa till saluter. På köpet får vi ju också licens att använda det positiva prefixet ”kanon-” på allvar, typ kanonslott.

Dessutom hade vi en väldigt trevlig helg med fest och allt. Kanonkul, faktiskt….